Aktualności Aktualności

Dom Studencki dla kandydatów na studia Dom Studencki dla kandydatów na studia


Informujemy, że szczegółowe informacje na temat wnioskowania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Politechniki Gdańskiej znajdują się na...

Stypendium Stypendium Ministra za wybitne osiagnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019


W terminie do 15 października 2018 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok...

Stypendia Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2018/2019


Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek...

Wyniki Wyniki rozpatrzonych odwołań doktorantów dot. przyznanych miejsc w DS 12 na kolejny rok akademicki


W dniu 13.06.2018 r. Odwoławcza Komisja Stypendialna opublikowała wyniki rozpatrzonych odwołań doktorantów dot. przyznania miejsca w Domu...

Wyniki rozpatrzonych odwołań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na rok akademiki 2018/2019 Wyniki rozpatrzonych odwołań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na rok akademiki 2018/2019


W dniu 11.06.2018 r. Odwoławcza Komisja Stypendialna opublikowała wyniki rozpatrzonych odwołań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na kolejny...

Dostępne akademiki w roku akademickim 2018/2019 Dostępne akademiki w roku akademickim 2018/2019


W roku akademickim 2018/2019 do dyspozycji studentów będą następujące Domy Studenckie: DS 1, DS 2, DS 3, DS 4, DS 6, DS 7, DS 8, DS 9, DS 10, DS...

Miejsca w DS na nowy rok akademicki Miejsca w DS na nowy rok akademicki


Miejsca w DS na rok akademicki 2018/2019 przynawane są na wniosek studenta, na podstawie złożonego podania wraz z kompletem dokumentów. Studenci -...

Miejsca w DS na wakacje Miejsca w DS na wakacje


Rozdziałem miejsc w DS na wakacje w ramach tzw. Akcji Lato zajmuje się Rada Osiedla. Miejsca przyznawane są na podstawie złożonego, w...

Komunikat Komunikat Domy Studenckie


Dnia 26.04.2018 r. został opublikowany Komunikat dot. ubiegania się o miejsce w Domu Studenckim na kolejny rok akademicki tj. 2018/2019 oraz na...

Przedłużenie Przedłużenie stypendium socjalnego i specjalnego dla studentów I semestru studiów II stopnia


Studenci I semestru studiów II stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli w semestrze zimowym 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej oraz kontynuują...

Wyniki Wyniki rozpatrzonych podań o przyznanie miejsca w DS dla studentów przyjętych w semestrze letnim


Informujemy, że studenci, którzy otrzymali miejsce w DS PG mają obowiązek zakwaterowania się w DS do 25.02.2018r. (niedziela). Niezakwaterowanie...

Mieszkańcy Mieszkańcy DS 5 [ważne]


Studenci Politechniki Gdańskiej, którzy aktualnie mieszkają w Domu Studenckim nr 5, decyzją prorektora ds. kształcenia i dydaktyki, mogą w nim...

Stypendia Stypendia dla studentów II stopnia rozpoczynających studia od semsetru letniego


Studenci studiów II stopnia rozpoczynający naukę od semestru leniego w roku akademikim 2017/2018 (od 22.02.2018 r.) wnioski o stypendium socjalne,...

Miejsca Miejsca w DS - mieszkańcy DS 5 [nieaktualne]


Studenci Politechniki Gdańskiej mieszkający w Domu Studenckim nr 5 są zobowiązani złożyć w Dziale Spraw Studenckich podanie o przyznanie...

Miejsca Miejsca w DS - kandydaci na studia II stopnia [akademiki]


Studenci PG oraz kandydaci na studia II stopnia, którzy chcieliby zamieszkać w Domu Studenckim od nowego semestru, zobowiązani są do złożenia...

Miejsca Miejsca w DS dla osób nie będących studentami PG [akademiki]


Osoby nie będące studentami PG, które chciałby mieszkać w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej po 28.02.2018 r., zobowiązane są do złożenia...

Miejsca Miejsca w DS dla studentów PG powracających z wymiany [akademiki]


W związku z brakiem miejsc w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej informujemy, że studenci powracający z wymiany ERASMUS, którzy są...

Distribution Distribution of vacancies in dormitories [important]


In the winter semester of the 2017/2018 academic year, only 4 opportunities will be available for the distribution of vacancies: 19/12/2017...