Aktualności Aktualności

Domy Studenckie [aktualizacja]

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż Marek Dzida, prof uczelni w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej, w związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2021 z dnia 14.01.2021 r., podjął następujące decyzje dot. Domów Studenckich:

 1. student, który opuści Dom Studencki, ale nie wykwateruje się z zajmowanego pokoju w Domu Studenckim - płaci za miejsce w akademiku zgodnie z cennikiem ma rok akademicki 2020/2021;
 2. student, który w okresie listopad – grudzień 2020 r. opuścił Dom Studencki i zabrał swoje rzeczy - nie płaci za miejsce w Domu Studenckim oraz dodatkowo ma do dyspozycji miejsce w akademiku do końca sesji podstawowej semestru letniego tj. 27.06.2021 r. (niekoniecznie ten sam akademik/pokój);
 3. student, który przyjedzie na egzaminy, zaliczenia, sesję lub pojedyncze zajęcia na studiach, może otrzymać miejsce w Domu Studenckim (dot. także studentów z pkt 2). W tym celu należy zgłosić się do administracji Domu Studenckiego nr 1 lub Domu Studenckiego nr 8 (kontakt e-mailowy). Opłaty naliczane są wg. poniższych zasad:
  1. pobyt trwający do 5 dni (włącznie) – 20 zł/doba;
  2. pobyt trwający od 6 do 15 dni (włącznie) – zgodnie z punktem 2 Cennika Akcja Lato 2020 dla studentów;
  3. pobyt powyżej 16 dni – zgodnie z obowiązującym cennikiem na rok akademicki 2020/2021 (tylko do 19.02.2021 r., później obowiązują zasady z pkt 6 lub pkt 7 – wymagane skierowanie do akademika).  
 4. student, który opuścił Dom Studencki (dot. studenta z pkt 2) może w dowolnym momencie wrócić do Domu Studenckiego, ale na pobyt minimum miesięczny (należy poinformować e-mailem administrację danego Domu Studenckiego) lub może w dowolnym momencie całkowicie zrezygnować z przyznanego Domu Studenckiego (należy wysłać stosowny e-mail do administracji danego Domu Studenckiego);
 5. w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, osoby nie będące studentami Politechniki Gdańskiej, nie będą miały możliwości zamieszkania w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej;
 6. w VII etapie rozdziału miejsc w Domach Studenckich (16-18.02.2021 r.) udział powinni wziąć jedynie studenci, którzy są w danym momencie zainteresowani stałym zamieszkaniem w Domu Studenckim - studenci zobligowani będą do zakwaterowania się do 21.02.2021 r. i ponoszenia opłat za zajmowane miejsce;
 7. w VIII etapie rozdziału miejsc w Domach Studenckich (22.02-08.06.2021 r.) udział powinni wziąć jedynie studenci, którzy są zainteresowani stałym zamieszkaniem w Domu Studenckim – zapisy będą możliwe w każdy poniedziałek i wtorek (zapisy on-line przez system mojaPG), rozdział miejsc odbywać się będzie raz w tygodniu w środy, a skierowanie będzie ważne do piątku w danym tygodniu.