Aktualności Aktualności

Domy Studenckie 2020/2021

W dniu dzisiejszym zostało podpisane Zarządzenie Rektora Politechniki Gdanskiej nr 32/2020 w sprawie czasowych zmian regulaminu Świadczeń dla studentów Politechniki Gdanskiej z uwagi na COVID 19 obowiązujących w roku akademickim 2020/2021.

Z Zarządzenia wynika, iż aby otrzymać miejsce w Domu Studenckim należy, w wyznaczonym terminie, wypełnić wniosek wyłącznie przez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia. Wniosku nie trzeba drukować oraz nigdzie przynosić.

Nie ma konieczności składania dokumentów przedstawiających sytuację materialną.

Miejsca w I etapie otrzymują studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne w czerwcu 2020 r., a następnie studenci, którzy otrzymali największą liczbę punktów wg wzoru:pktkm+ pktstaż + pktniep + pktdziecko.

Terminy oraz więcej informacji wkrótce...

Załączone pliki