Aktualności Aktualności

Domy Studenckie 2021/2022

W dniu dzisiejszym zostało podpisane Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 30/2021 w sprawie czasowych zmian Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdanskiej z uwagi na COVID-19 obowiązujących w roku akademickim 2021/2022.

Z Zarządzenia wynika, iż aby otrzymać miejsce w Domu Studenckim należy, w wyznaczonym terminie, wypełnić wniosek wyłącznie przez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia. Wniosku nie trzeba drukować oraz nigdzie przynosić.

Nie ma konieczności składania dokumentów przedstawiających sytuację materialną.

Miejsca w I etapie otrzymują studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne w maju 2021 r., a następnie studenci, którzy otrzymali największą liczbę punktów wg wzoru:pktkm+ pktstaż + pktniep + pktdziecko.

Podobne zasady obowiązywały już w zeszłym roku.
Terminy oraz więcej informacji wkrótce...

Załączone pliki