Aktualności Aktualności

Komunikat DS - aktualizacja [ważne]

W związku z wprowadzeniem hybrydowego modelu kształcenia na Politechnice Gdańskiej oraz w oparciu o aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, związane z funkcjonowaniem uczelni wyższych w czasie pandemii został zmieniony Komunikat Porektora ds. kształcenia dot. Domów Studenckich.

>> zobacz aktualny komunikat <<

Najważniejsze zmiany:

1. 28 września8 listopada 2020 r. – kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021;

2. do 4 października 2020 r. - Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok 2020/2021 (etapy I – V) zobowiązani są do potwierdzenia woli zamieszkania. Odpowiednia ankieta zostanie przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail (do końca września).

  • Student, który wyrazi wolę zamieszkania do 8 listopada 2020 r. – zachowuje do tego czasu miejsce. Podczas kwaterowania student zobowiązany jest do podpisania „Oświadczenia mieszkańca Domu Studenckiego Politechniki Gdańskiej”, które stanowi załącznik 2 do niniejszego komunikatu. W przypadku zakwaterowania w miesiącach wrzesień oraz październik obowiązuje odpłatność wg stawki dziennej, a w listopadzie – za cały miesiąc niezależnie od daty zakwaterowania.
  • Student, który oświadczy, że rezygnuje z miejsca w Domu Studenckim – traci przyznane miejsce w Domu Studenckim. Złożenie deklaracji w terminie do 4 października 2020 r. jest podstawą do zwrotu kaucji.
  • Student, który nie złoży deklaracji do 4 października 2020 r. – traci miejsce, a kaucja gwarancyjna nie podlega zwrotowi.
  • Student, który zadeklaruje chęć zamieszkania w Domu Studenckim do 8 listopada 2020 r; a nie zakwateruje się – traci miejsce, a kaucja gwarancyjna nie podlega zwrotowi.

Zasady obowiązują na podstawie dzisiejszego stanu wiedzy oraz sytuacji epidemiologicznej. Powyższe przepisy mogą zostać zmodyfikowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz przepisów Uczelni (np. w przypadku zachowania zdalnego modelu kształcenia po październiku 2020r.).