Aktualności Aktualności

Miejsca w DS na rok akademicki 2019/2020

Wnioski należy składać w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych w wyznaczonym terminie.

Terminy:

  • 6.05-24.05.2019 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS.
  • 31.05.2019 r. - wyniki rozdziału miejsc.
  • 3.06-6.06.2019 r. – składanie odwołań.
  • 12.06.2019 r. -  wyniki rozpatrzonych odwołań.
Dokumenty, które są załączane do podania mają dotyczyć roku 2018, a zaświadczenia z Urzędów Skarbowych o dochodach muszą być wystawione z datą majową.
Studenci, którzy otrzymają miejsce w  Domu Studenckim w etapach I i II są zobowiązani do wpłacenia kaucji w wysokości 300 zł do dnia 15 lipca 2019 r. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w akademiku.
Od roku akademickiego 2019/2020 kaucja została podniesiona z 200 zł na 300 zł. Osoby, które mają wpłacone 200 zł zoobowiązane są dopłacić 100 zł do 15 lipca 2019 r. Niewpłacenie brakującej kwoty jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w akademiku.