Aktualności Aktualności

Miejsca w DS na rok akademicki 2020/2021 - informacje dla ABSOLWENTÓW PG

Informujemy, że w obecnej konfiguracji systemu MojaPG absolwenci nie mają możliwości złożenia wniosku o miejsce w Domu Studenckim na następny rok akademicki.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów PG tura I jest również dla: "kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, którzy ukończą studia pierwszego stopnia na PG w semestrze letnim roku akademickiego, w którym składa się podanie", osoby, które obroniły się w semestrze letnim oraz złożyły deklaracje udziału w rekrutacji na II stopień na PG powinny:

  1. Wysłać wiadomość z konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl na adres komisja.stypendialna@pg.edu.pl 
  2. Wiadomość zatytułować „Dokumentacja, wniosek absolwent”.
  3. Załączyć do wiadomości skany (lub wyraźne zdjęcia) dokumentacji (jeśli wnioskują o dodatkowe punkty).
  4. W treści wiadomości napisać: 
Odległość od miejsca zameldowania:
Ubiegam się o miejsce dla współmałżonka:
Ubiegam się o następującą liczbę miejsc normatywnych dla dzieci:
Aplikuje o miejsce w domu studenckim:
W przypadku braku wolnych miejsc w wybranych DS:
Uwagi wnioskującego:

Działalność / pełnione funkcje:
Powyższą wiadomość należy skopiować i dopisać "odpowiedzi". Przy dobrze skonfigurowanej obsłudze klienta pocztowego kliknięcie na adres e-mail (w punkcie 1) otworzy okno nowej wiadomości ze wstępnie wypełnioną treścią. 

Termin pozostaje bez zmian - wiadomości należy wysyłać do 23 czerwca 2020r. Komisja Stypendialna każde podanie wprowadzi do MojaPG po 23 czerwca. Na stronie internetowej Komisji Stypendialnej pojawi się stosowna informacja, że "WSZYSTKIE WNIOSKI ABSOLWENTÓW ZOSTAŁY WPROWADZONE" - po tym czasie, jeśli wysłany wniosek nie będzie wprowadzony należy się martwić - wcześniej proszę nie pytać "jak długo będzie trwało wprowadzenie, czy wszystko jest ok?"