Aktualności Aktualności

Miejsca w DS na rok akademicki 2021/2022

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2021/2022 należy składać wyłącznie (nie przynosimy papierowej wersji wniosku do komisji) poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia

Za rozdział miejsc w I etapie odpowiada Komisja Stypendialna.

Terminy:

  • 24.05-6.06.2021 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS.
  • 16.06.2021 r. - wyniki rozdziału miejsc.
  • 17.06-20.06.2021 r. – składanie odwołań.
  • 28.06.2021 r. -  wyniki rozpatrzonych odwołań.
Nie dokumentujemy sytuacji materialnej!
Student, który chciałby załączyć do wniosku dodatkową dokumentację w celu np. otrzymania dodatkowych punktów (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu) lub udokumentowania utrudnionego dojazdu do uczelni (studenci miejscowi), powinien przesłać skan dokumentów (lub wyraźne zdjęcia) na adres: komisja.stypendialna@pg.edu.pl ze swojego konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl, tytułując wiadomość „Dokumentacja, wniosek xxxxx”, gdzie „xxxxx” oznacza numer wysłanego w MojaPG wniosku. Dokumenty muszą zostać przesłane po wysłaniu wniosku w portalu MojaPG, ale nie później niż 24 godziny od momentu wysłania wniosku. Dokumentacja, która nie spełnia tychże warunków nie zostanie uwzględniona.

Studenci, którzy otrzymają miejsce w  Domu Studenckim w etapach I i II są zobowiązani do wpłacenia kaucji w wysokości 400 zł do dnia 31 lipca 2021 r. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w akademiku.