Aktualności Aktualności

Miejsca w DS na wakacje

Rozdziałem miejsc w DS na wakacje w ramach tzw. Akcji Lato zajmuje się Rada Osiedla.

Miejsca przyznawane są na podstawie złożonego, w odpowiednim terminie, wniosku.
Wnioski należy składac do:

  1. Rady Mieszkańców DS, w którym mieszka student - dla studentów, którzy aktualnie mieszkają w DS;
  2. Biura Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej (budynek Bratniak pok. 215) - dla studentów, którzy nie mieszkają w DS.

Domy Studenckie przeznaczone na Akcje Lato (łącznie ok. 1000 miejsc):

  • DS 2, DS 7, DS 10 - dla studentów oraz DS 12 w całości dla  doktorantów
  • DS 3, DS 4, DS 6, DS 8, DS. 9, DS 11 – ok. 30 miejsc w każdym z akademików

Terminy:

  • 6 maja - 26 maja 2019 r. – składanie wniosków o miejsce w domu studenckim na wakacje
  • 10 czerwca 2019 r. - publikacja wyników

Terminy wpłaty kaucji – Akcja Lato:

  • Studenci mieszkający w domu studenckim w trakcie roku akademickiego kaucja jest ważna również w trakcie wakacji,
  • Studenci niemieszkający w domu studenckim w trakcie roku akademickiego powinni wpłacić kaucję do dnia składania podania o miejsce w domu studenckim na lato. Dowód wpłaty jest wymaganym załącznikiem do podania.