Aktualności Aktualności

Miejsca w DS na wakacje

Rozdziałem miejsc w DS na wakacje w ramach tzw. Akcji Lato zajmuje się Rada Osiedla.

Miejsca przyznawane są na podstawie złożonego, w odpowiednim terminie, wniosku.
Wnioski wraz z dokumentacją (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać:

1. na adres e-mail Rady Mieszkańców zamieszkiwanego przez siebie akademika:

 • DS1: rm.ds1@pg.edu.pl;
 • DS2: rm.ds2@pg.edu.pl;
 • DS3: rm.ds3@pg.edu.pl;
 • DS4: rm.ds4@pg.edu.pl;
 • DS5Ł: rm.ds5@pg.edu.pl;
 • DS6: rm.ds6@pg.edu.pl; 
 • DS7: rm.ds7@pg.edu.pl;
 • DS8: rm.ds8@pg.edu.pl;
 • DS9: rm.ds9@pg.edu.pl;
 • DS10: rm.ds10@pg.edu.pl;
 • DS11: rm.ds11@pg.edu.pl.

2. na adres e-mail: akcjalato@pg.edu.pl - studenci niezamieszkujący akademika w trakcie roku akademickiego

Domy Studenckie przeznaczone na Akcje Lato:

 • DS 1, DS 6, DS 7, DS 12 w całości dla studentów i doktorantów;
 • DS 8 – 135 miejsc;
 • DS 3, DS 9 – ok. 30 miejsc w każdym z akademików.

Terminy:

 • 12 czerwca - 16 czerwca 2020 r. – składanie wniosków o miejsce w domu studenckim na wakacje
 • 25 czerwca 2020 r. - publikacja wyników
 • do 28 czerwca 2020 r. składanie rezygnacji  z przyznanego miejsca w domu studenckim na wakacje – rezygnacje należy przesłać na adres e-mail: akcjalato@pg.edu.pl;
 • 6 lipca – 12 lipca 2020 r. – kwaterowanie studentów, którym przyznano miejsce w domu studenckim od początku trwania „Akcji Lato”.

Terminy wpłaty kaucji – Akcja Lato:

 • Studenci mieszkający w domu studenckim w trakcie roku akademickiego kaucja jest ważna również w trakcie wakacji,
 • Studenci niemieszkający w domu studenckim w trakcie roku akademickiego powinni wpłacić kaucję do dnia składania podania o miejsce w domu studenckim na lato. Dowód wpłaty jest wymaganym załącznikiem do podania.
E-maile muszą być wysyłane z indywidualnego konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl.