Aktualności Aktualności

Nie jesteś zadowolony z decyzji Komisji Stypendialnej?

Za otrzymanie decyzji w sprawie stypendium (socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, rektora dla najlepszych studentów, rektora dla doktorantów) rozumie się odebranie decyzji papierowej w przedmiotowej sprawie. Informacja w systemie stypendialnym MojaPG nie jest decyzją, informacja może posłużyć do przygotowania odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po otrzymaniu decyzji papierowej student/doktorant, w zależności od rodzaju stypendium może złożyć:

  • Odwołanie: Stypendium socjalne dla studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych dla studentów, zapomoga dla studentów:

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej. Nie można składać odwołań bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołań. Odwołanie należy złożyć w Wydziałowej Komisji Stypendialnej, ale adresatem jest Odwoławcza Komisja Stypendialna.

 

  • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy: Stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne dla doktorantów, stypendium rektora dla doktorantów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych dla doktorantów, zapomoga dla doktorantów:

Student ma prawo wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej. Nie można składać wniosków bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Wniosek wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. stypendium Rektora (lub Komisji Socjalnej Doktorantów), ale adresatem jest Odwoławcza Komisja Stypendialna.