Aktualności Aktualności

Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej [stypendia]

Wiadomość e-mail z systemu MojaPG o przyznaniu/odmowie przyznania stypendium jest wyłącznie informacją.

W ciągu najbliższych dni zostaną do Państwa wysłane decyzje administracyjne (papierowe) wraz z uzasadnieniem. Od otrzymanej decyzji będziecie mieli Państwo 14 dni na złożenie odwołania.

Odwołanie nie przysługuje przed odebraniem/dostarczeniem decyzji.