Aktualności Aktualności

Odwołania od decyzji wydanych w I etapie - II etap rozdziału miejsc

Ostateczną decyzją z I etapu jest decyzja z dnia 1.07.2020r. i od tej decyzji należy się odwoływać

Od decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie do 5.07.2020 r. Tryb składania odwołań jest taki sam jak składania podań tj.: w terminie 2 - 5 lipca 2020, należy wypełnić wniosek wyłącznie przez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia. Wniosku nie trzeba drukować oraz nigdzie przynosić.

W etapie II mogą wziąć udział osoby, które złożyły podanie w I etapie rozdziału miejsc.
Student, który chciałby załączyć do wniosku dodatkową dokumentację w celu np. otrzymania dodatkowych punktów (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu) lub udokumentowania utrudnionego dojazdu do uczelni (studenci miejscowi), powinien przesłać skan dokumentów (lub wyraźne zdjęcia) na adres: oks@pg.edu.pl ze swojego konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl, tytułując wiadomość „Dokumentacja, wniosek xxxxx”, gdzie „xxxxx” oznacza numer wysłanego  w MojaPG wniosku. Dokumenty muszą zostać przesłane po wysłaniu wniosku w portalu MojaPG, ale nie później niż 24 godziny od momentu wysłania wniosku. Dokumentacja, która nie spełnia tychże warunków nie zostanie uwzględniona.