Aktualności Aktualności

Odwołanie stypendium rektora [ePUAP]

Jeśli złożyłeś wniosek o przyznanie rektora przez skrzynkę podawczą ePUAP, otrzymałeś już na skrzynkę podawczą decyzję w swojej sprawie i chciałbyś się od tej decyzji odwołać, możesz to zrobić za pośrednictwem platformy mójGOV.

Instrukcja krok po kroku:

 1. Otwórz w oknie przeglądarki stronę obywatel.gov.pl, a następnie wybierz platformę Mój GOV.
 2. Wybierz dogodny sposób logowania i zaloguj się.
 3. Po zalogowaniu się do serwisu Mój GOV, w bocznym menu wybierz folder Moja skrzynka.
 4. Przejdź do opcji Wyślij Pismo.
 5. Stwórz pismo: 
  1. Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo – POLITECHNIKA GDAŃSKA;
  2. Wybierz rodzaj pisma – Odwołanie;
  3. Tytuł pisma – wpisz: Odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej nr xxxxx;
  4. Treść pisma – wpisz: Treść odwołania;
  5. Dodaj ewentualne załącznik;
  6. Uzupełnij dane kontaktowe, jeśli nie wypełniły się automatycznie;
 6. Po wykonaniu kroku 5 potwierdź zmiany klikając na przycisk Dalej.
 7. Na ekranie wygeneruje się dokument elektroniczny, który zostanie wysłany na Politechnikę Gdańską.
 8. Przejdź do panelu podpisania wygenerowanego wniosku za pomocą przycisku Przejdź do podpisu.
 9. Podpisz wniosek Podpisem zaufanym lub Podpisem kwalifikowanym.
 10. Po prawidłowym złożeniu podpisu system automatycznie wygeneruje potwierdzenie wysłania pisma, Pismo znajdzie się w folderze Wysłane, a w folderze Odebrane powinno znaleźć się automatyczne potwierdzenie w postaci Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP), które świadczy o tym, że wniosek został poprawnie doręczony do odbiorcy oraz wizualizacja wniosku wraz ze złożonym na nim podpisem.