Aktualności Aktualności

Pierwszy dyżur rozdziału miejsc w DS w rok akademickim 2019/2020 [ważne]

Od 14.10.2019 r. obowiązują zasady dostępne na stronie Działu Spraw Studenckich.

Pierwszy dyżur rozdziału wolnych miejsc odbędzie się :

 1. 09.10.2019r. (środa) – studenci PG wpisani na listę oczekujących, czyli studenci którzy złożyli podanie o przyznanie miejsca w DS na rok akademicki 2019/2020 najpóźniej 4.10.2019 r.;
 2. 10.10.2019r. (czwartek) – studenci PG nie wpisani na listę oczekujących, studenci innych uczelni, którzy otrzymali zgodę Prorektora na zamieszkanie oraz nie-studenci, którzy otrzymali zgodę Prorektora na zamieszkanie. 

Kolejne będą miały miejsce, począwszy od 14.10.2019 r. , w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00-12.00.

Zasady przyznawania miejsc w DS w trakcie roku akademickiego dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich.

Aby otrzymać skierowanie do Domu Studenckiego, należy stawić się na dyżur osobiście (można upoważnić pisemnie osobę trzecią) wraz z legitymacją studencką lub zaświadczeniem z dziekanatu potwierdzającym status studenta lub dokumentem tożsamości (dot. nie-studentów).

Szczegółowy harmonogram:

9.10.2019 r.(środa):

 1. W godzinach 9.15 - 10.00, w pokoju 212 w budynku Bratniak będzie możliwość zamiany DS w trybie "głowa za głowę". Zamieniane są osoby tej samej płci (nie dotyczy osób zamieniających się na pokoje 1-osobowe, jednak tu wymagana jest zgoda RM). Warunkiem zamiany miejsca jest posiadanie przy sobie karty mieszkańca DS. 
 2. W godzinach 10.00 - 10.30 przerwa w wydawaniu skierowań.. 
 3. Wydawanie wolnych miejsc studentom PG z listy oczekujących odbywać się będzie w sali 402 w budynku Bratniak. Około godz. 10.20 pomieszczenie 402 zostanie otwarte. 
 4. O godz. 10.30, w pokoju 402, rozpocznie się wydawanie miejsc studentom PG z listy oczekujących. Wydawanie miejsc zakończy się o 13.30.
 5. Ok godz. 14.00 na drzwiach biura OKS zostanie wywieszony zaktualizowany wykaz wolnych miejsc.
 6. W przypadku wolnych miejsc w Domach Studenckich PG zostaną one rozdysponowane dnia 10.10.2019r.
Z uwagi na prawdopodobieństwo dużej kolejki po miejsce w DS informujemy, że osoby będące na liście nie muszą czekać na wejście od 7.00. Prosimy przyjść dokładnie na 10.30 do pokoju 402a. O kolejności na dyżurze decyduje dochód na osobę w rodzinie studenta.

10.10.2019 r.(czwartek):

 1. O godz. 10.15, w pokoju 402, rozpocznie się wydawanie miejsc studentom PG spoza listy oczekujących. Wydawanie miejsc zakończy się o 12.15.
 2. W godzinach 12.15 - 12.45 przerwa w wydawaniu skierowań.
 3. O godz. 12.45, o ile będą dostępne wolne miejsca, w pokoju 402, rozpocznie się wydawanie miejsc studentom innych uczelni i nie-studentom. Wydawanie miejsc zakończy się o 14.00.
Uwaga: w pomieszczeniach 402 obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania posiłków i napojów.
W przypadku bardzo dużej ilości osób, która może spowodować niebezpieczeństwo osób przebywających na korytarzu lub w pomieszczeniu budynku Bratniak OKS zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionego harmonogramu.