Aktualności Aktualności

PIERWSZY DYŻUR ROZDZIAŁU WOLNYCH MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 [nieaktualne]

Od 11.10.2018 r. obowiązują zasady dostępne na stronie Działu Spraw Studenckich.

Pierwszy dyżur rozdziału wolnych miejsc odbędzie się 09.10.2018r. (wtorek). Kolejne będą miały miejsce, począwszy od 11.10.2018 r. , w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00-12.00.

Zasady przyznawania miejsc w DS w trakcie roku akademickiego dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich.

Aby otrzymać skierowanie do Domu Studenckiego, należy stawić się na dyżur osobiście (można upoważnić pisemnie osobę trzecią) wraz z legitymacją studencką lub zaświadczeniem z dziekanatu potwierdzającym status studenta.

Szczegółowy harmonogram odbycia się dyżuru:

  1. W godzinach 9.20 - 9.50, w pokoju 212 w budynku Bratniak będzie możliwość zamiany DS w trybie "głowa za głowę". Zamieniane są osoby tej samej płci (nie dotyczy osób zamieniąjących się na pokoje 1-osobowe, jednak tu wymagana jest zgoda RM). Warunkiem zamiany miejsca jest posiadanie przy sobie karty mieszkańca DS. 

  2. W godzinach 9.50 - 10.30 przerwa w wydawaniu skierowań.. 

  3. Wydawanie wolnych miejsc osobom z listy oczekujących odbywać się będzie w sali 402. Około godz 10.20 pomieszczenie 402 zostanie otwarte. 

  4. O godz. 10.30, w pokoju 402, rozpocznie się wydawanie miejsc osobom z listy oczekujących. Wydawanie miejsc zakończy się o 12.30.

  5. Ok godz. 13.00 na drzwiach biura OKS zostanie wywieszony zaktualizowany wykaz wolnych miejsc.

  6. W przypadku wolnych miejsc w Domach Studenckich PG o godz. 13.15, w pokoju 212, rozpocznie się wydawanie skierowań dla studentów PG nie będących na liście oczekujących. Możliwość otrzymania miejsca będzie do 14.00.

Z uwagi na prawdopodobieńtwo dużej kolejki po miejsce w DS informujemy, że osoby będące na liście nie muszą czekać na wejście od 7.00. Prosimy przyjść dokładnie na 10.30 do pokoju 402a. 
Uwaga: w pomieszczeniach 402 obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania posiłków i napojów.
W przypadku bardzo dużej ilości osób, która może spowodować niebezpieczeństwo osób przebywających na korytarzu lub w pomieszczeniu budynku Bratniak OKS zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionego harmonogramu.