Aktualności Aktualności

Potwierdzenie woli zamieszkania w DS [ważne]

Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS otrzymali na swoje e-maila (@student.pg.edu.pl) zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie dot. powierdzenie woli zamieszkania w DS.

Ankietę należy wypełnić do 4 października.

  • Student, który wyrazi wolę zamieszkania do 8 listopada 2020 r. – zachowuje do tego czasu miejsce. Podczas kwaterowania student zobowiązany jest do podpisania „Oświadczenia mieszkańca Domu Studenckiego Politechniki Gdańskiej”. W przypadku zakwaterowania w miesiącach wrzesień oraz październik obowiązuje odpłatność wg stawki dziennej, a w listopadzie – za cały miesiąc niezależnie od daty zakwaterowania.
  • Student, który oświadczy, że rezygnuje z miejsca w Domu Studenckim – traci przyznane miejsce w Domu Studenckim. Złożenie deklaracji w terminie do 4 października 2020 r. jest podstawą do zwrotu kaucji.
  • Student, który nie złoży deklaracji do 4 października 2020 r. – traci miejsce, a kaucja gwarancyjna nie podlega zwrotowi.
  • Student, który zadeklaruje chęć zamieszkania w Domu Studenckim do 8 listopada 2020 r; a nie zakwateruje się – traci miejsce, a kaucja gwarancyjna nie podlega zwrotowi.
 Potwierdzenie woli nie dotyczy doktorantów (studentów studiów III stopnia).