Aktualności Aktualności

Stypendia rektora ePUAP

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Gdańskiej w semestrze letnim 2020/2021 od dnia 22.02.2021 roku wprowadza się pilotażowo możliwość elektronicznego składania wniosków o przyznanie stypendium rektora z Funduszu Stypendialnego za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem portalu MojaPG moduł Stypendia, a następnie wysłać postępując zgodnie z instrukcją:

https://support.pg.edu.pl/pages/viewpage.action?pageId=8129183

Załączniki do wniosku należy dołączyć jako skany, ewentualnie czytelne zdjęcia dokumentów niewymagające obróbki graficznej zgodnie z poniższymi wymaganiami:

  • format PDF (do przekształcenia plików JPG na PDF służą aplikacje dostępne nieodpłatnie w Internecie),
  • białe tło, bez zbędnych dodatkowych elementów (dłonie, przedmioty itp.),
  • podpisane według schematu: Nazwisko_Imię_nr-albumu_Zał._X_str._X (np. Kowalski_Jan_9999_zał._2_str_1),
  • każdy załącznik osobno w jednym pliku/skanie wielostronicowym.

W uzasadnionych przypadkach student może zostać wezwany do okazania oryginałów dokumentów załączonych do wniosku, wystawionych przez instytucje inne niż Uczelnia.

Dotychczasowa forma składania wniosków zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej będzie nadal dostępna, ale zalecana jest forma elektroniczna.