Aktualności Aktualności

Stypendium Ministra - tryb składania wniosków

W okresie od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów. Wnioski o stypendium na rok akademicki 2020/2021 należy składać poprzez system ZSUN/OSF.

W systemie wniosek przygotowuje koordynator - pracownik uczelni - wyznaczony przez rektora - więcej informacji dostępnych jest na stronie MNiSW.

Wszyscy studenci, którzy są zinteresowani złożeniem wniosku o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia powinni w dniach 1-6.10.2020 r. przyjść do Działu Spraw Studenckich (budnek Bratniak pok. 212) w celu założenia konta "redaktora pomocniczego".