Aktualności Aktualności

Termin do złożenia wniosków o stypendia upływa 19.10.2020 r.

Sposoby złożenia wniosku dostępne są na stronie świadczenia dla studentów.

Wniosek nadany w placówce Poczy Polskiej w dniu 19.10.2020r. jest traktowany jako dostarczony 19.10.2020r. 

Dla listów nadanych na poczcie liczy się data stempla pocztowego.