Aktualności Aktualności

VII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza zainteresowanych opiekunów i członków kół naukowych działajacych na Uczelni do udziału w VII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych.

Sesja odbedzie się w dniach 9-11 grudnia 2021 r. on-line.

W ramach Sesji Studenckich Kół Naukowych będą odbywała się sekcje referatowe i posterowe, które prowadzone będą w 7 blokach tematycznych:

  • Architektury i Budownictwa;
  • Chemicznym;
  • Ekonomiczno_Prawnym;
  • Roślinno-Przyrodniczym;
  • Technicznym;
  • Zwierzęcym
  • Biomedycznym.

Celem konferecji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Konferencja jest bezpłatna i ma charakter interdyscyplinarny.

Straszczenia należy przesyłac w terminie do 31 października 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.