Aktualności Aktualności

Wyniki przyznania miejsc w Domach Studenckich PG - III tura (pierwszaki)

Jedynym powodem odmowy przyznania miejsca w Domu Studenckim PG był brak zrekrutowania się na pierwszy rok studiów.

Przydział pokoi następuje w momencie kwaterowania. Komisja Stypednialna, czy też Dział Spraw Studenckich nie rozdziela pokoi.

Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok akademiki 2020/2021 w III etapie rozdziału miejsc, zobowiązani się do wpłacenia kaucji gwarancyjnej do dnia 4. października 2020 r.
  1. Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG (zakładka Płatności->Kaucja za akademik);
  2. W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
  3. Wysokość opłaty  – 300 zł.
Niespełnienie powyższych punktów spowoduje, iż wpłata nie zostanie zaliczona na poczet kaucji, co będzie skutkowało skreśleniem z listy osób, którym akademik został przyznany.

 

Jeśli otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim:

  • Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim (DS) zobowiązani są do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 300 zł do dnia 4. października 2020 r. Do studenta należy obowiązek zapewnienia pełnej kwoty kaucji na swoim koncie. W sytuacji wątpliwej student powinien zgłosić się do administracji Osiedla Studenckiego w celu weryfikacji kwoty kaucji na swoim koncie. 
  • do 4 października 2020 r. studenci zobowiązani są do potwierdzenia woli zamieszkania. Odpowiednia ankieta zostanie przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail (do końca września). Więcej informacji znajduje się TUTAJ.
  • Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w Domu Studenckim rozpoczyna się 28 września 2020 r.  Wysokość opłat za zamieszanie w akademiku określa „Cennik opłat za zamieszkanie w domach studenckich”, który dostępny jest na stronie Osiedla Studenckiego

Jeśli nie otrzymałeś miejsca w Domu Studenckim:

Od decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie do 17. września 2020 r. Tryb składania odwołań jest taki sam jak składania podań tj.: w wyznaczonym terminie, należy wypełnić wniosek wyłącznie przez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia. Wniosku nie trzeba drukować oraz nigdzie przynosić.

Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu przyznawania miejsc w Domach Studenckich.

W październiku będzie możliwość starania się o miejsce w DS, z puli miejsc zwolnionych po rezygnacjach.