Aktualności Aktualności

Wyniki przyznania miejsc w Domach Studenckich PG - V tura - wnioskowanie o DS

Na kontach studenckich w portalu mojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie.

Komisja podczas V etapu rozdziału miejsc do dyspozycji miała jedynie miejsca w DS 2 (150 miejsc) oraz kilkanaście miejsc w DS 7 oraz DS 10.

Przyczynę odmowy przyznania miejsca można sprawdzić tu.

Jeśli otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim:

  • do 4 października 2020 r. studenci zobowiązani są do potwierdzenia woli zamieszkania. Odpowiednia ankieta zostanie przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail (do końca września). Więcej informacji znajduje się TUTAJ.
  • Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w Domu Studenckim rozpoczyna się 28 września 2020 r. i trwa do 8 listopada 2020 r.  Wysokość opłat za zamieszanie w akademiku określa „Cennik opłat za zamieszkanie w domach studenckich”, który dostępny jest na stronie Osiedla Studenckiego
Aktualnie wszystkie miejsca w DS zostały rozdysponowane. Jeśli po 4 października, w wyniku rezygnacji, będą wolne miejsca to zostanie uruchomiony kolejny proces rozdziału miejsc.
Od decyzji z V etapu nie przysługuje odwołanie.