Aktualności Aktualności

Wyniki przyznania miejsc w DS na rok akademicki 2019/2020 - II tura - rozpatrzenie odwołań

Do 15.07.2019 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim.

  • Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
  • W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
  • Wysokość opłaty  – 300 zł.
Od roku akademickiego 2019/2020 kaucja została podniesiona z 200 zł na 300 zł. Osoby, które mają wpłacone 200 zł zobowiązane są dopłacić 100 zł do 15 lipca 2019 r. Niewpłacenie brakującej kwoty jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w akademiku.
  1. Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim (DS) zobowiązani są do zakwaterowania się najpóźniej do 4 października 2019 r. Po tym terminie studenci tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
  2. Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w DS rozpoczyna się 28 września 2019r.
  3. Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 5 września 2019 r.  W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
  4. Od 1 lipca 2019 r. do 2 września 2019 r. osoby, które:
  • Nie ubiegały się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach;
  • Ubiegały się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymały;
  • Otrzymały niepreferowany DS;

będą mogły wziąć udział w V turze rozdziału miejsc w Domach Studenckich (więcej informacji dostępnych jest na stronie Działu Spraw Studenckich: https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/v-tura2019).

Załączone pliki