Aktualności Aktualności

Wyniki przyznania miejsc w DS w I etapie na rok akademicki 2020/2021

Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok akademiki 2020/2021 w I etapie rozdziału miejsc, zobowiązani się do wpłacenia kaucji gwarancyjnej do dnia 31 lipca 2020 r.

  1. Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG (zakładka Płatności->Kaucja za akademik);
  2. W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
  3. Wysokość opłaty  – 300 zł.

Nie spełnienie powyższych punktów spowoduje, iż kaucja nie zostanie zaliczona na poczet wpłaty, co będzie skutkowało skreśleniem z listy osób, którym akademik został przyznany.

>> SPRAWDŹ POWÓD DECYZJI ODMOWNEJ <<

Jeśli otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim:

  • Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim (DS) zobowiązani są do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 300 zł do dnia 31 lipca 2020 r. Do Studenta należy obowiązek zapewnienia pełnej kwoty kaucji na swoim koncie. W sytuacji wątpliwej student powinien zgłosić się do administracji Osiedla Studenckiego w celu weryfikacji kwoty kaucji na swoim koncie. 
  • Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS zobowiązani są do zakwaterowania się najpóźniej do 4 października 2020 r. Po tym terminie studenci tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
  • Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w Domu Studenckim rozpoczyna się 28 września 2020 r. 
  • Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, a wpłacili kaucję gwarancyjną, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 4 września 2020 r.  W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
  • Wysokość opłat za zamieszanie w akademiku określa „Cennik opłat za zamieszkanie w domach studenckich”, który dostępny jest na stronie Osiedla Studenckiego

Jeśli nie otrzymałeś miejsca w Domu Studenckim:

Od decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie do 5.07.2020 r. Tryb składania odwołań jest taki sam jak składania podań tj.: w wyznaczonym terminie, należy wypełnić wniosek wyłącznie przez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia. Wniosku nie trzeba drukować oraz nigdzie przynosić.

Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu przyznawania miejsc w Domach Studenckich.

Informacja dla absolwentów: w przypadku braku informacji w systemie MojaPG o przyznanym (bądź nie) Domu Studenckim, pomimo złożenia podania o przyznanie DS, należy postępować zgodnie z trybem odwołania.