Aktualności Aktualności

Wyniki rozdziału miejsc w w V etapie rozdziału miejsc - nabór na semestr letni.

Oświadczenie Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Odwoławcza Komisja Stypendialna dysponowała skończoną liczbą miejsc, w rozróżnieniu na płcie. W trakcie rozdysponowywania miejsc nie zawsze udało się przyznać studentowi miejsca w preferowanych Domach Studenckich. 

Na liście wyników brak jest dwóch podań od osób, które nie zostały przyjęte na studia na Politechnice Gdańskiej. Te podania pozostały bez rozpoznania. Wnioskujący ma prawo do pobrania tych dokumentów albo, po dostaniu się na studia, do zostania wpisanym na listę oczekujących. 

Możliwość wnioskowania o miejsce w DS, jak równiez o zmianę przyznanego miejsca opisana jest na stronie Działu Spraw Studenckich

 

Załączone pliki