Aktualności Aktualności

Wyniki rozpatrzonych odwołań doktorantów dot. przyznanych miejsc w DS 12 na kolejny rok akademicki - pierwszaki

Dnia 1.10.20108 r. zostały opublikowane wyniki odwołań dot. złożonych podań o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nr 12 na rok akademicki 2018/2019 dla doktorantów, którzy rozpoczynają studia na Politechnice Gdańskiej.

Załączone pliki