Aktualności Aktualności

Wyniki rozpatrzonych odwołań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na rok akademiki 2018/2019

W dniu 11.06.2018 r. Odwoławcza Komisja Stypendialna opublikowała wyniki rozpatrzonych odwołań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na kolejny rok akademicki tj. 2018/2019.

Wyniki odwołań znajdują się TUTAJ

Przed zadawaniem pytań prosimy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami na końcu załączonego pliku.

INFORMACJE:

1. Do 16.07.2018 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim (osoby, które maja już opłaconą kaucje nie muszą robić tego ponownie).

  • Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
  • W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
  • Wysokość opłaty  – 200 zł.

2. Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim (DS) zobowiązani są do zakwaterowania się najpóźniej do 4 października 2018 r. Po tym terminie studenci tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).

3. Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w DS rozpoczyna się 28 września 2018 r.

4. Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 3 września 2018 r.  W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.

5. Od 2 lipca 2018 r. do 3 września 2018 r. osoby, które:

  1. Nie ubiegały się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach;
  2. Ubiegały się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymały;
  3. Otrzymały niepreferowany DS;
    będą mogły wziąć udział w V turze rozdziału miejsc w Domach Studenckich (więcej informacji dostępnych jest na stronie Działu Spraw Studenckich