Aktualności Aktualności

Wyniki rozpatrzonych odwołań dot. przyznania miejsca w Domu Studenckim na rok akademiki 2018/2019 - IV etap "pierwszaki"

Dnia 21.08.2018 r. zostały opublikowane wyniki odwołań dot. przyznania miejsc w Domach Studenckich dla osób rozpoczynających studia na Politechnice Gdańskiej od października 2018 r.

Wyniki dostępne są tu: >>klik klik<<

 • Do 03.09.2018 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim:
 1. Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
 2. W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
 3. Wysokość opłaty  – 200 zł.
 • Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim (DS) zobowiązani są do zakwaterowania się najpóźniej do 4 października 2018 r. Po tym terminie studenci tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
 • Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w DS rozpoczyna się 28 września 2018 r.
 • Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 3 września 2018 r.  W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
 • Od 2 lipca 2018 r. do 3 września 2018 r.
  osoby, które:
  1. Nie ubiegały się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach;
  2. Ubiegały się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymały;
  3. Otrzymały niepreferowany DS;

będą mogły wziąć udział w V turze rozdziału miejsc w Domach Studenckich (więcej informacji dostępnych jest na stronie Działu Spraw Studenckich: https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/v-tura2018).

Dyżur zamian przyznanych miejsc w Domach Studenckich – „głowa za głowę”

W dniach 27.08.2018 r. w godzinach 10.00-11.30 oraz 29.08.2018 r. w godzinach 11.30-13.00 odbędą się dyżury zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie satysfakcjonuje, należy na własną rękę znaleźć osobę chętną do zamiany i przyjść z tą osobą do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (budynek Bratniak pok. 213) w wyznaczonych godzinach.

Koniecznie trzeba mieć przy sobie, do wglądu, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/prawo jazdy/paszport/legitymacja studencka).
Jeśli nie będziesz mógł stawić się na dyżurze osobiście, to możesz upoważnić pisemnie osobę trzecią do reprezentowania Cię w OKS.

Płeć nie ma znaczenia.