Aktualności Aktualności

Wyniki przyznania miejsc w Domach Studenckich PG - III tura (pierwszaki) Wyniki przyznania miejsc w Domach Studenckich PG - III tura (pierwszaki)

Jedynym powodem odmowy przyznania miejsca w Domu Studenckim PG był brak zrekrutowania się na pierwszy rok studiów. Przydział pokoi następuje w momencie kwaterowania. Komisja Stypednialna, czy też...

Komunikat DS - aktualizacja [ważne] Komunikat DS - aktualizacja [ważne]

W związku z wprowadzeniem hybrydowego modelu kształcenia na Politechnice Gdańskiej oraz w oparciu o aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,...

Zamiany "głowa za głowę" - termin wrześniowy Zamiany "głowa za głowę" - termin wrześniowy

W dniu  17.09.2020 r.  w godzinach  10.00-14.00   odbędzie się, dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie...

DS V etap I część DS V etap I część

Na kontach studenckich zostały opublikowane wyniki V etapu rozdziału miejsc w Domach Studenckich - zamiany niepreferowanych nr DS.

Akademiki - studenci innych uczelni, nie-studenci Akademiki - studenci innych uczelni, nie-studenci

Zgodnie z decyzją Pana Prorektora ds. kształcenia, w semestrze zimowym 2020/2021, osoby nie będące studentami Politechniki Gdańskiej, nie będą miały możliwości zamieszkania w Domach Studenckich PG. ...

Wiadomości Wiadomości e-mail o odmowie przyznania DS

W celu uporządkowania danych o przyznanych miejscach studentom Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypednialna utworzyła specjalne procesy: Odebranie miejsca w DS ze względu na brak...

Trwa V etap rozdziału miejsc w DS Trwa V etap rozdziału miejsc w DS

Przypominamy, iż do 31.08.2020 r. trwa V etap rozdziału miejsc w Domach Studenckich dla studentów lat starszch, którzy: Nie ubiegali się o miejsce w DS w etapach I-II; Ubiegali się o miejsce we...

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2020/2021 Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2020/2021

Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu. Dziekanaty do 9 października 2020 r. ...

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi...

Wyniki rozpatrzonych odwołań DS - 10.07.2020 [PL + ENG] Wyniki rozpatrzonych odwołań DS - 10.07.2020 [PL + ENG]

English version below Na portalu mojaPG zostały opublikowane wyniki rozpatrzonych odwołań dot. przyznania miejsc w Domach Studenckich. Studenci, którzy otrzymali decyzję – odmowa / nie przyznano:...

Rozdział Rozdział pokoi w Domach Studenckich

Rozdziałem miejsc w pokojach w danym Domu Studenckim zajmują się Rady Mieszkańców tych akademików. Miejsca przyznawane są na podstawie złożonego, w odpowiednim terminie,  wniosku . Wnioski wraz z...

Zamiany Zamiany "głowa za głowę"

W dniu  06.07.2020 r.  w godzinach  10.00-14.00   odbędzie się, dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie...

Odwołania od decyzji wydanych w I etapie - II etap rozdziału miejsc Odwołania od decyzji wydanych w I etapie - II etap rozdziału miejsc

Ostateczną decyzją z I etapu jest decyzja z dnia 1.07.2020r. i od tej decyzji należy się odwoływać Od decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie ...

Wyniki przyznania miejsc w DS w I etapie na rok akademicki 2020/2021 Wyniki przyznania miejsc w DS w I etapie na rok akademicki 2020/2021

Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok akademiki 2020/2021 w I etapie rozdziału miejsc, zobowiązani się do wpłacenia kaucji gwarancyjnej do dnia 31 lipca 2020 r. Kaucja musi...

Miejsca w DS na rok akademicki 2020/2021 - informacje dla ABSOLWENTÓW PG Miejsca w DS na rok akademicki 2020/2021 - informacje dla ABSOLWENTÓW PG

Informujemy, że w obecnej konfiguracji systemu MojaPG absolwenci nie mają możliwości złożenia wniosku o miejsce w Domu Studenckim na następny rok akademicki. Z uwagi na fakt, że zgodnie z...

Miejsca w DS na rok akademicki 2020/2021 Miejsca w DS na rok akademicki 2020/2021

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021 należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module...

Miejsca w DS na wakacje Miejsca w DS na wakacje

Rozdziałem miejsc w DS na wakacje w ramach tzw. Akcji Lato zajmuje się Rada Osiedla. Miejsca przyznawane są na podstawie złożonego, w odpowiednim terminie, wniosku . Wnioski wraz z...

Domy Studenckie 2020/2021 Domy Studenckie 2020/2021

W dniu dzisiejszym zostało podpisane Zarządzenie Rektora Politechniki Gdanskiej nr 32/2020 w sprawie czasowych zmian regulaminu Świadczeń dla studentów Politechniki Gdanskiej z uwagi na COVID 19...

Domy Studenckie dostępne w roku akademickim 2020/2021 Domy Studenckie dostępne w roku akademickim 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 do dyspozycji studentów będą następujące Domy Studenckie Politechniki Gdańskiej: DS 1, DS 2, DS 3, DS 4, DS 5Ł (łącznik), DS 6, DS 7, DS 8, DS 9, DS 10, DS 11.

Centrum Centrum Pomocy Psychologicznej - zmiana formy wizyt

Wszystkie zaplanowane wcześniej wizyty w Centrum Pomocy Psychologicznej ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce zostają zamienione na wizyty w formie konsultacji przez skype/telefon....