Aktualności Aktualności

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów na rok akademicki 2020/2021, którzy są mieszkańcami województwa...

Dodatkowy nabór do akademików Dodatkowy nabór do akademików

Od 5 października 2020 r. do 7 października 2020 r. studenci, którzy: Nie ubiegali się o miejsce w DS w poprzednich etapach; Ubiegali się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie...

Potwierdzenie woli zamieszkania w DS [ważne] Potwierdzenie woli zamieszkania w DS [ważne]

Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS otrzymali na swoje e-maila (@student.pg.edu.pl) zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie dot. powierdzenie woli zamieszkania w DS. Ankietę należy wypełnić...

Regulamin świadczeń dla studentów Regulamin świadczeń dla studentów

W dniu wczorajszym Rektor Politechniki Gdańskiej podpisał zarządznie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów. Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2020 r. ...

IV etap rozdziału miejsc IV w DS - odwołania pierwszaki IV etap rozdziału miejsc IV w DS - odwołania pierwszaki

Na kontach studenckich zostały opublikowane wyniki rozpatrzonych odwołań dot. przyznania miejsc w DS. Przyczyna odmowy: proces był przeznaczony dla studentów, którzy rozpoczynają studia od...

Stypendium Ministra - tryb składania wniosków Stypendium Ministra - tryb składania wniosków

W okresie od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów. Wnioski...

Wyniki przyznania miejsc w Domach Studenckich PG - V tura - wnioskowanie o DS Wyniki przyznania miejsc w Domach Studenckich PG - V tura - wnioskowanie o DS

Na kontach studenckich w portalu mojaPG zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS w V etapie. Komisja podczas V etapu rozdziału miejsc do dyspozycji miała jedynie miejsca w DS 2 (150...

Mieszkańcy Mieszkańcy DS 5Ł [ważne]

W związku z opóźnieniami w odbiorze remontowanego Domu Studenckiego nr 5 Politechniki Gdańskiej, studenci którzy otrzymali na rok akademicki 2020/2021 Dom Studencki nr 5Ł, decyzją prorektora ds....

Wyniki przyznania miejsc w Domach Studenckich PG - III tura (pierwszaki) Wyniki przyznania miejsc w Domach Studenckich PG - III tura (pierwszaki)

Jedynym powodem odmowy przyznania miejsca w Domu Studenckim PG był brak zrekrutowania się na pierwszy rok studiów. Przydział pokoi następuje w momencie kwaterowania. Komisja Stypednialna, czy też...

Komunikat DS - aktualizacja [ważne] Komunikat DS - aktualizacja [ważne]

W związku z wprowadzeniem hybrydowego modelu kształcenia na Politechnice Gdańskiej oraz w oparciu o aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,...

Zamiany "głowa za głowę" - termin wrześniowy Zamiany "głowa za głowę" - termin wrześniowy

W dniu  17.09.2020 r.  w godzinach  10.00-14.00   odbędzie się, dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie...

DS V etap I część DS V etap I część

Na kontach studenckich zostały opublikowane wyniki V etapu rozdziału miejsc w Domach Studenckich - zamiany niepreferowanych nr DS.

Akademiki - studenci innych uczelni, nie-studenci Akademiki - studenci innych uczelni, nie-studenci

Zgodnie z decyzją Pana Prorektora ds. kształcenia, w semestrze zimowym 2020/2021, osoby nie będące studentami Politechniki Gdańskiej, nie będą miały możliwości zamieszkania w Domach Studenckich PG. ...

Wiadomości Wiadomości e-mail o odmowie przyznania DS

W celu uporządkowania danych o przyznanych miejscach studentom Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypednialna utworzyła specjalne procesy: Odebranie miejsca w DS ze względu na brak...

Trwa V etap rozdziału miejsc w DS Trwa V etap rozdziału miejsc w DS

Przypominamy, iż do 31.08.2020 r. trwa V etap rozdziału miejsc w Domach Studenckich dla studentów lat starszch, którzy: Nie ubiegali się o miejsce w DS w etapach I-II; Ubiegali się o miejsce we...

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2020/2021 Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2020/2021

Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu. Dziekanaty do 9 października 2020 r. ...

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi...

Wyniki rozpatrzonych odwołań DS - 10.07.2020 [PL + ENG] Wyniki rozpatrzonych odwołań DS - 10.07.2020 [PL + ENG]

English version below Na portalu mojaPG zostały opublikowane wyniki rozpatrzonych odwołań dot. przyznania miejsc w Domach Studenckich. Studenci, którzy otrzymali decyzję – odmowa / nie przyznano:...

Rozdział Rozdział pokoi w Domach Studenckich

Rozdziałem miejsc w pokojach w danym Domu Studenckim zajmują się Rady Mieszkańców tych akademików. Miejsca przyznawane są na podstawie złożonego, w odpowiednim terminie,  wniosku . Wnioski wraz z...

Zamiany Zamiany "głowa za głowę"

W dniu  06.07.2020 r.  w godzinach  10.00-14.00   odbędzie się, dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie...