Podania od studentów przyjętych na dowolny Wydział PG przyjmowane są w pokoju 234 budynku Wydziału Mechanicznego [nr 40 na mapie kampusu] od 20 lipca do 3 sierpnia 2017r. (poniedziałek - sobota) w godzinach 10.00 - 14.00
Przyjmowane są tylko kompletne podania. Przed przyjazdem upewnij się, że masz wszyskie załączniki zgodne z wykazem wymaganych dokumentów

Dokumenty o przyznanie miejsca w domu studenckim można przesłać także pocztą na adres:
Uczelniana Komisja Stypendialna
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

z dopiskiem „akademiki”
Za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia podania na uczelnię
 

Kontakt:
+48 58 348 67 21 (tylko w godzinach dyżurów)
akademikpg2017@gmail.com