Ogłoszenia Ogłoszenia

Nowe warunki przyznania świadczeń pomocy materialnej z FPM Nowe warunki przyznania świadczeń pomocy materialnej z FPM


Informujemy, że Pan prorektor ds. kształcenia i dydaktyki dr hab. inż. Marek Dzida prof. nadzw. PG zatwierdził warunki przyznawania świadczeń...

Stypendia z Funduszu Pomocy Materianej Stypendia z Funduszu Pomocy Materianej


W związku ze zmianami w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawie o świadczeniach rodzinnych informujemy, że pierwszy dzień składania podań...

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej


Z dniem 01.01.2016 r. wchodzi w życie Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian...

Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego


Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu grudniu 2015 r. otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 450 zł. ...

Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2015/2016


W dniu 18.11.2015 r. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję...

Stypendium socjalne - dochód utracony/uzyskany Stypendium socjalne - dochód utracony/uzyskany


Definicję dochodu utraconego i uzyskanego regulują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. - o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2015 r....

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej


Dnia 28 września 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania...

Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego


Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu grudniu otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 400 zł. ...

Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015


W dniu 7.11.2014 r. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję...

Zmiany w sposobie ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz doktoranta od 1 października 2014 r Zmiany w sposobie ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz doktoranta od 1 października 2014 r


1 października 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych...

Stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia Stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia


Od roku akademickiego 2014/2015 o stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego...

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej


Od 1 października 2014 r. obowiązuje nowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. ...

Dodatki wakacyjne do stypendium socjalnego Dodatki wakacyjne do stypendium socjalnego


Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu czerwcu otrzymają dodatek wakacyjny w wysokości 300 zł. ...

Decyzje w sprawie złożonych odwołań od stypendiów Decyzje w sprawie złożonych odwołań od stypendiów


Odwoławcza Komisja Stypendialna informuje, iż decyzje w sprawie złożonych odwołań od stypendiów, będzie można odbierać w biurze komisji (budynek...

Dodatki świąteczne Dodatki świąteczne


Studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu grudniu otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 100 zł. ...

Zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej Zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej


W dniu 30 września 2013 r. Rektor Politechniki Gdańskiej podpisał Zarządzenie nr 25/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania...

Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2013/2014 Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2013/2014


W dniu 6.11.2013 r. Prorektor ds. Ksztalcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję...