Ogłoszenia Ogłoszenia

Przedłużenie stypendium socjalnego i specjalnego dla studentów I semestru studiów II stopnia Przedłużenie stypendium socjalnego i specjalnego dla studentów I semestru studiów II stopnia


Studenci I semestru studiów II stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli w semestrze zimowym 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej oraz kontynuują...

Stypendia dla studentów II stopnia rozpoczynających studia od semsetru letniego Stypendia dla studentów II stopnia rozpoczynających studia od semsetru letniego


Studenci studiów II stopnia rozpoczynający naukę od semestru leniego w roku akademikim 2017/2018 (od 22.02.2018 r.) wnioski o stypendium socjalne,...

Nowe warunki przyznania świadczeń pomocy materialnej z FPM Nowe warunki przyznania świadczeń pomocy materialnej z FPM


Informujemy, że Pan prorektor ds. kształcenia i dydaktyki dr hab. inż. Marek Dzida prof. nadzw. PG zatwierdził warunki przyznawania świadczeń...

Stypendia z Funduszu Pomocy Materianej Stypendia z Funduszu Pomocy Materianej


W związku ze zmianami w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawie o świadczeniach rodzinnych informujemy, że pierwszy dzień składania podań...

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej


Z dniem 01.01.2016 r. wchodzi w życie Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian...

Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego


Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu grudniu 2015 r. otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 450 zł. ...

Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2015/2016


W dniu 18.11.2015 r. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję...

Stypendium socjalne - dochód utracony/uzyskany Stypendium socjalne - dochód utracony/uzyskany


Definicję dochodu utraconego i uzyskanego regulują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. - o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2015 r....

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej


Dnia 28 września 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania...

Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego


Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu grudniu otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 400 zł. ...

Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015


W dniu 7.11.2014 r. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję...

Zmiany w sposobie ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz doktoranta od 1 października 2014 r Zmiany w sposobie ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz doktoranta od 1 października 2014 r


1 października 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych...

Stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia Stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia


Od roku akademickiego 2014/2015 o stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego...

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej


Od 1 października 2014 r. obowiązuje nowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. ...

Dodatki wakacyjne do stypendium socjalnego Dodatki wakacyjne do stypendium socjalnego


Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu czerwcu otrzymają dodatek wakacyjny w wysokości 300 zł. ...

Decyzje w sprawie złożonych odwołań od stypendiów Decyzje w sprawie złożonych odwołań od stypendiów


Odwoławcza Komisja Stypendialna informuje, iż decyzje w sprawie złożonych odwołań od stypendiów, będzie można odbierać w biurze komisji (budynek...

Dodatki świąteczne Dodatki świąteczne


Studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu grudniu otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 100 zł. ...

Zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej Zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej


W dniu 30 września 2013 r. Rektor Politechniki Gdańskiej podpisał Zarządzenie nr 25/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania...

Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2013/2014 Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2013/2014


W dniu 6.11.2013 r. Prorektor ds. Ksztalcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję...