Najbliższe, najważniejsze terminy:

31 sierpnia – 9 września 2020 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu MojaPG (dostęp będzie możliwy po ogłoszeniu listy przyjętych na studia).
14 września 2020 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
15 września – 17 września 2020 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim. Odwołania (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać na adres e-mail: oks@pg.edu.pl
21 września 2020 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.