Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021 należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia (dostęp będzie możliwy po ogłoszeniu listy przyjętych na studia).

Za rozdział miejsc w tym etapie odpowiada Komisja Stypendialna.

Terminy:

  • 31 sierpnia – 9 września 2020 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS.
  • 14 września 2020 r. - wyniki rozdziału miejsc.
  • 15 września – 17 września 2020 r. – składanie odwołań.
  • 21 września 2020 r. -  wyniki rozpatrzonych odwołań.
Nie dokumentujemy sytuacji materialnej oraz nie składamy papierowej wersji wniosku!
Student, który chciałby załączyć do wniosku dodatkową dokumentację w celu np.  udokumentowania utrudnionego dojazdu do uczelni (studenci miejscowi), powinien przesłać skan dokumentów (lub wyraźne zdjęcia) na adres: komisja.stypendialna@pg.edu.pl ze swojego konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl, tytułując wiadomość „Dokumentacja, wniosek xxxxx”, gdzie „xxxxx” oznacza numer wysłanego  w MojaPG wniosku. Dokumenty muszą zostać przesłane po wysłaniu wniosku w portalu MojaPG, ale nie później niż 24 godziny od momentu wysłania wniosku. Dokumentacja, która nie spełnia tychże warunków nie zostanie uwzględniona.