Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2021/2022 należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia (dostęp będzie możliwy po ogłoszeniu listy przyjętych na studia).

Za rozdział miejsc w tym etapie odpowiada Komisja Stypendialna. Kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu miejsca jest odległość Politechniki Gdańskiej od miejsca zameldowania/zamieszkania studenta.

Terminy:

  • 29 lipca – 9 sierpnia 2021 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS.
  • 13 sierpnia 2021 r. - wyniki rozdziału miejsc.
  • 16 sierpnia – 18 sierpnia 2021 r. – składanie odwołań.
  • 23 sierpnia 2021 r. -  wyniki rozpatrzonych odwołań.
Nie dokumentujemy sytuacji materialnej oraz nie składamy papierowej wersji wniosku!
Student, który chciałby załączyć do wniosku dodatkową dokumentację w celu np.  udokumentowania utrudnionego dojazdu do uczelni (studenci miejscowi), powinien przesłać skan dokumentów (lub wyraźne zdjęcia) na adres: komisja.stypendialna@pg.edu.pl ze swojego konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl, tytułując wiadomość „Dokumentacja, wniosek xxxxx”, gdzie „xxxxx” oznacza numer wysłanego  w MojaPG wniosku. Dokumenty muszą zostać przesłane po wysłaniu wniosku w portalu MojaPG, ale nie później niż 24 godziny od momentu wysłania wniosku. Dokumentacja, która nie spełnia tychże warunków nie zostanie uwzględniona.