Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowej należy składać na swoim wydziale w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych (WKS).

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać na swoim wydziale w Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. stypendiów Rektora (OKS ds. sR).

Odwołania od decyzji komisji wydziałowych kieruje się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS), ale należy je składać w komisji wydziałowej.