Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora należy składać w Komisji Stypendialnej (KS).

Odwołania od decyzji KS kieruje się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS), ale należy je składać w KS.