Dział Spraw Studenckich
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Siedziba:
Budynek Bratniak, pokój 211, 212, 213, 210c
tel./fax. + 48 58 347 12 10
e-mail: dss@pg.edu.pl

Komisja Stypendialna: tel. + 48 58 348 67 22

Sprawy związane:
ze stypendiami
i akademikami: tel. + 48 58 348 67 21