Odwoławcza Komisja Stypendialna

Lokalizacja: budynek Bratniak, pok. 213
tel. 58 347 13 13
mail: oks@pg.edu.pl