Student, grupa studentów, Koło Naukowe lub Organizacja PG, planując organizację dowolnego wydarzenia na terenie Politechniki Gdańskiej, powinien uzyskać stosowne zgody władz Uczelni, zgodnie z Zgodnie z Pismem okólnym Rektora PG nr 4/2018 z 16 lutego 2018 r.

Poniżej jest dostępny wniosek o zezwolenie na organizację wydarzenia na terenie PG w wersji edytowalnej:

Załącznik nr 1 do Zasad organizowania inicjatyw studenckich na terenie Politechniki Gdańskiej