Kierownik

mgr Helena Wróblewska
Kierownik działu
Bratniak, 213
(58) 347 29 94, 664-164-494

Biuro Spraw Studenckich

Justyna Jodłowska
Referent administracyjny
Bratniak, 205
(58) 347-15-32
mgr Marta Judek
Specjalista
Bratniak, 211
(58) 348 61 24
mgr Magdalena Lewandowska
Referent administracyjny
mgr inż. Anna Soboń
Zastępca kierownika działu
Bratniak, 212
(58) 3472514
mgr inż. Karolina Stasińska
Specjalista
Bratniak, 212
(58) 347 13 13

Biuro Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej "Kwadratowa"

Jarosław Drwięga
Specjalista
Bratniak, 211
(58) 347 28 60, 664-164-496
mgr Magdalena Chwiedor
Specjalista
Bratniak pokój 211
(58) 347 12 10
inż. Tomasz Tołoczko
Specjalista
Bratniak pokój 210 C
(58) 347 17 70