Kierownik

mgr Helena Wróblewska
Kierownik działu
Bratniak pokój 212
(58) 347 29 94, 664-164-494

Biuro Spraw Studenckich

Biuro Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej "Kwadratowa"

Jarosław Drwięga
Specjalista
Bratniak, 211
(58) 347 28 60, 664-164-496
mgr Magdalena Chwiedor
Specjalista
Bratniak pokój 211
(58) 347 12 10
inż. Tomasz Tołoczko
Specjalista
Bratniak pokój 210 C
(58) 347 17 70