Informujemy, że progi i kwoty warunkujące przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 zostaną opublikowane w listopadzie 2017r.