Progi i kwoty stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej obowiązujące na rok akademicki 2016/2017:

 • dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 800 zł netto na miesiąc na osobę;
 • podstawa naliczania do stypendium socjalnego wynosi 900 zł;
 • zwiększenie stypendium socjalnego (dodatek mieszkaniowy) wynosi 300 zł;
 • Minimalne stypendium socjalne wynosi 100 zł;
 • Maksymalne stypendium socjalne wynosi 900 zł;
 • Minimalne stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi 300 zł;
 • Minimalne stypendium rektora dla najlepszych studentów - Kryterium I wynosi 400 zł;
 • Maksymalne stypendium rektora dla najlepszych studentów - Kryterium I wynosi 750 zł;
 • Kwoty stypendium rektora dla najlepszych studentów - Kryterium III wynosi 575 zł;
 • Procent osób uprawnionych do otrzymywania stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 9% (Kryterium I - 8%;  Kryterium II + Kryterium III - 1%).
 • Minimalna kwota zapomogi losowej: 50 zł;
 • Maksymalna kwota zapomogi losowej: 1000 zł