Progi i kwoty obowiązujące w roku akademickim  2019/2020

Stypendium socjalne:

Wskaźnik Wartość
Dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego 900 zł
Podstawa naliczania stypendium socjalnego 1000 zł
Kwota minimalna stypendium 111 zł
Kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem) 1250 zł
Maksymalna kwota zwiększenia stypendium socjalnego 500 zł

 

Stypendium rektora - studenci:

Procent osób uprawnionych do otrzymania stypendium rektora wynosi 7% (kryterium I - 6%; Kryterium II - 1%)

Kwoty stypendium rektora przyznawana wg kryterium I:

Wskaźnik Wartość
Kwota minimalna stypendium rektora 400 zł
Kwota maksymalna stypendium rektora 700 zł

 

Kwoty stypendium rektora przyznawana wg kryterium II:

Uzyskane punkty wg kryterium II Kwota stypendium
0 - 31 300 zł
32 400 zł
33 - 49 500 zł
50 - 100 550 zł

 

Kwoty stypendium rektora przyznawana wg kryterium III: 550 zł

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Minimalna wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych: 300 zł

 

Zapomoga

Minimalna wysokość zapomogi: 111 zł

Maksymalna wysokość zapomogi: 1250 zł