Otrzymane miejsce na rok ak. 2019/2020 Zamieszkanie w poprzednich latach w DS Wpłacona kaucja Sposób działania
Nie Tak Tak

Rezygnacja zbędna. 

Wypełniony wniosek o zwrot kaucji należy złożyć za pośrednictwem administraci DS w którym ostatnio się mieszkało.

Nie Nie Tak

Rezygnacja zbędna. 

Wypełniony wniosek o zwrot kaucji należy złożyć za pośrednictwem Działu Spraw Studentkich

Tak Nie Nie Aby zrezygnować z przyznanego miejsca należy nie wpłacać kaucji
Tak Nie Tak

Aby zrezygnować z przyznanego miejsca należy, w terminie do 5 września 2019 r., dostarczyć pisemną rezygnację z miejsca w DS do OKS, wraz z wypełnionym wnioskiem o zwrot kaucji.

Tak Tak Tak

Aby zrezygnować z przyznanego miejsca należy, w terminie do 5 września 2019 r., dostarczyć pisemną rezygnację z miejsca do OKS. 

Wypełniony wniosek o zwrot kaucji należy złożyć za pośrednictwem admistracji DS w którym ostatnio się mieszkało.

Wniosek o zwrot kaucji znajduje się na stronie Osiedla Studenckiego (Studenci -> Druki do pobrania)