Ogłoszenia Ogłoszenia

Progi i kwoty stypendialne 2020/2021 Progi i kwoty stypendialne 2020/2021

W zakładce progi, kwoty zostały zaaktualizowane informacje dot. progu i kwot stypendialnych, które będą obowiązywały w roku akademickim 2020/2021.

Progi i kwoty stypendialne 2019/2020 Progi i kwoty stypendialne 2019/2020

W zakładce progi, kwoty zostały zaaktualizowane informacje dot. progu i kwot stypendialnych, które będą obowiązywały w roku akademickim 2019/2020.

Terminarz składania wniosków o stypendia Terminarz składania wniosków o stypendia

Zgodnie z §43 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantm Politechniki Gdańskiej, Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki w porozumieniu z Samorządem Studentów...

Progi i kwoty stypendiów na rok akademicki 2018/2019 Progi i kwoty stypendiów na rok akademicki 2018/2019

W dniu 19.11.2018 r. zostały zaakceptowane przez Pana Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyk,i w porozumienie z odpowiednimi organami SSPG i SDPG, progi i kwoty stypendiów, które będa obowiązywały w...

Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego

Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu grudniu otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 400 zł.

Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015 Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015

W dniu 7.11.2014 r. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, progi oraz kwoty stypendiów , które będą...

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Od 1 października 2014 r. obowiązuje nowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. ...

Zmiany w sposobie ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz doktoranta od 1 października 2014 r Zmiany w sposobie ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz doktoranta od 1 października 2014 r

1 października 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie uległy zmianie zasady...

Stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia Stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia

Od roku akademickiego 2014/2015 o stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który...

Dodatki wakacyjne do stypendium socjalnego Dodatki wakacyjne do stypendium socjalnego

Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu czerwcu otrzymają dodatek wakacyjny w wysokości 300 zł.

Decyzje w sprawie złożonych odwołań od stypendiów Decyzje w sprawie złożonych odwołań od stypendiów

Odwoławcza Komisja Stypendialna informuje, iż decyzje w sprawie złożonych odwołań od stypendiów, będzie można odbierać w biurze komisji (budynek Bratniak, pok. 205)  od 13 stycznia 2014 r....

Dodatki świąteczne Dodatki świąteczne

Studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu grudniu otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 100 zł.

Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2013/2014 Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2013/2014

W dniu 6.11.2013 r. Prorektor ds. Ksztalcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, progi oraz kwoty stypendiów, które będa...

Zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej Zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

W dniu 30 września 2013 r. Rektor Politechniki Gdańskiej podpisał Zarządzenie nr 25/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom...

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Dnia 28 września 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom...

Stypendium socjalne - dochód utracony/uzyskany Stypendium socjalne - dochód utracony/uzyskany

Definicję dochodu utraconego i uzyskanego regulują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. - o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.): 1. art. 3 pkt 23 utrata...

Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2015/2016

W dniu 18.11.2015 r. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, progi oraz kwoty stypendiów , które będą...

Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego

Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu grudniu 2015 r. otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 450 zł.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Z dniem 01.01.2016 r. wchodzi w życie Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy...