Ogłoszenia Ogłoszenia

Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego

Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu grudniu 2015 r. otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 450 zł.