Ogłoszenia Ogłoszenia

Dodatki świąteczne do stypendium socjalnego

Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu grudniu otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 400 zł.