Ogłoszenia Ogłoszenia

Dodatki wakacyjne do stypendium socjalnego

Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu czerwcu otrzymają dodatek wakacyjny w wysokości 300 zł.