Ogłoszenia Ogłoszenia

Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2013/2014

W dniu 6.11.2013 r. Prorektor ds. Ksztalcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, progi oraz kwoty stypendiów, które będa obowiązywały w roku akademickim 2013/2014.

Załączone pliki