Ogłoszenia Ogłoszenia

Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2014/2015

W dniu 7.11.2014 r. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, progi oraz kwoty stypendiów, które będą obowiązywały w roku akademickim 2014/2015.