Ogłoszenia Ogłoszenia

Progi, kwoty stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2015/2016

W dniu 18.11.2015 r. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG zatwierdził, zaproponowane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, progi oraz kwoty stypendiów, które będą obowiązywały w roku akademickim 2015/2016.