Ogłoszenia Ogłoszenia

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Dnia 28 września 2015 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 25/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej.

Załączone pliki