Ogłoszenia Ogłoszenia

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Z dniem 01.01.2016 r. wchodzi w życie Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej.

Załączone pliki